کرد نوا

دانلود هوره- صفحه 2 از 2 - کرد نوا

.

منوی سریع

انواع هوره از زبان مرحوم ابراهیم حسینی

// معرفی مقام های هوره از زبان ابراهیم حسینی \\

// سایت کرد نوا را به خاطر بسپارید \\

..:: برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب بروید ::..

هوره له شونت کفتم از ابراهیم حسینی

// هوره له شونت کفتم از ابراهیم حسینی \\

// سایت کرد نوا را به خاطر بسپارید \\

..:: برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب بروید ::..

هوره خوزو بپرسم از ابراهیم حسینی

// هوره خوزو بپرسم از ابراهیم حسینی \\

// سایت کرد نوا را به خاطر بسپارید \\

..:: برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب بروید ::..

هوره خوینم حلالد از ابراهیم حسینی

// هوره خوینم حلالد از ابراهیم حسینی \\

// سایت کرد نوا را به خاطر بسپارید \\

..:: برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب بروید ::..

هوره غمگین از ابراهیم حسینی

// هوره غمگین از ابراهیم حسینی \\

// سایت کرد نوا را به خاطر بسپارید \\

..:: برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب بروید ::..

صفحه 2 از 212